Menu

ยินดีต้อนรับ

เทคนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เทคโนโลยี

ดำเนินกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูง เพื่อนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดสูงเช่น อุตสาหกรรมทางด้านอีเล็คทรอนิค

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

ดำเนินกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูง เพื่อนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดสูงเช่น อุตสาหกรรมทางด้านอีเล็คทรอนิค อย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิต IC และแผ่นฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ บริษัทได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยคุณภาพที่ทัดเทียม ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายและครอบคลุมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูง นอกเหนือไปจากนี้ทางเรามีความยินดีและสามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูงได้ตามแบบและความต้องการเฉพาะของลูกค้าอีกด้วย

เครื่องจักร

เพื่อตอบสนองถึงคุณภาพของสินค้า ทางเราได้ใช้เทคนิคขั้นสูงและอุปกรณ์การผลิตที่ดีเยี่ยมในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดและช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า อีกทั้งเพื่อความแม่นยำของเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงานของเรา ทางเรามีการตรวจเช็คความแม่นยำของเครื่องจักรทุกชิ้นโดยบริษัทที่ได้มาตรฐานอยู่เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง